Bếp từ Binova BI-217-Induction

12.000.000  8.000.000 

còn 5 hàng